Home | Totempalen | Droomstokken | Krachtvoorwerpen | Jouw verhaal op een totempaal | Workshops | Achtergrond | Contact | Workshop 1 - Jouw verhaal op een totempaal
“Ik nodig je uit, om je eigen totempaal te beschilderen, op een plek waar stilte en natuur nog volop aanwezig zijn, in een oase van rust en tijd.”

Waar staat jouw totempaal symbool voor?
Tijdens deze workshop ga je een weekend aan de slag om jouw persoonlijke totempaal tot leven te brengen. Je maakt een uniek exemplaar met de kleuren en symbolen die voor jou een anker mogen zijn of een bepaalde stemming oproepen. Het kan zijn dat je een bepaald thema hebt, een speciale gebeurtenis, een droom, maar de totempaal kan ook een naambordje voor je huis worden.

Programma
Tijdens de eerste dag geeft Maria uitleg over totempalen, hun betekenis en kracht. Je wordt daarna uitgenodigd, d.m.v. een meditatie, contact te maken met je intentie die je later om kunt zetten in een ontwerp voor jouw totempaal.

De tweede dag staat in het teken van het beschilderen van het hout, het bezielen. We sluiten de dag af met een trancereis naar een van je krachtdieren.

Na een ochtendmeditatie op de derde dag, gaan we de totempaal afwerken. Terwijl hij droogt, wandelen we naar een bijzondere plek in het bos. We ronden de middag gezamenlijk af en delen onze ervaringen.Workshop 2 - Krachtvoorwerpen maken
Waar staat jouw krachtvoorwerp symbool voor?
In alle oude culturen en tradities worden kracht-of rituele voorwerpen gebruikt bij ceremonies en rituelen. Het zijn voorwerpen waaraan kracht of macht ontleent wordt doordat ze refereren aan dieperliggende betekenissen en bezield zijn met energie. Vaak hebben krachtvoorwerpen ook een praktische funktie zoals bij een staf of een veren-waaier die je kunt gebruiken om anderen of jezelf te smudgen (te reinigen met rook). Altijd is er aan het voorwerp een diepere, symbolische betekenis te wijden.

Programma

In deze eendaagse workshop krijg je informatie over verschillende krachtvoorwerpen in diverse culturen en maak je je eigen persoonlijke krachtvoorwerp. Je stemt je af op het krachtvoorwerp dat nu bij je past en welke energie je hierin kunt en wilt leggen. Je kunt ook je eigen materiaal meenemen en verwerken.